10 Soruda “Muzaffer Ozak” (Ocak 2019)


Soru 1 : Muzaffer Ozak’ın on dokuzuncu türbedârı ve postnişîni sıfatıyla irşad görevine başladığı tekke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevaplar ;
A) Tamaşvar Tekkesi
B) Nûreddîn Cerrâhî Tekkesi
C) Özbekler Tekkesi
D) Yesarizade Tekkesi
E) Hacı Beşir Ağa Tekkesi

Soru 2 : Muzaffer Ozak sahaflık sanatını kimden öğrenmiştir?

Cevaplar ;
A) Şâkir Efendi
B) Nurettin Efendi
C) Sami Efendi
D) Abdurrahman Efendi
E) Seyfi Efendi

Soru 3 : Muzaffer Ozak yazdığı ilahilerde hangi mahlası kullanmıştır?

Cevaplar ;
A) Hâlisî
B) Muhibbî
C) Aşkî
D) Bâkî
E) Leylî

Soru 4 : Muzaffer Ozak’ın günümüzde dahi anılırken kullanılan mahlası nedir?

Cevaplar ;
A) Şeyhü’l Âlâ
B) Cerrahi Mürşidi
C) Sahaflar Şeyhi
D) Üstadu’l Azâm
E) Hocalar Hocası

Soru 5 : Muzaffer Ozak’ın “ilk mürşidim” dediği şeyh kimdir?

Cevaplar ;
A) Abdülbaki Gölpınarlı
B) Bosnalı Mehmed Tevfik Efendi
C) Ömer el-Halvetî
D) Şeyh Sami Saruhanî
E) Ahmed Amiş Efendi

Soru 6 : Muhabbetin tarifi, Allah aşkı, zikrullah, nefs tezkiyesi, sema ve devran hakkında bilgilerin olduğu, Amerika’da “The Unveiling of Love” adıyla yayınlanan Muzaffer Ozak kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevaplar ;
A) Sofiye Sohbetleri
B) Aşk Yolu Vuslat Tariki
C) Envâru’l Kulûb
D) Hazreti Meryem
E) İrşad

Soru 7 : Aşağıdaki eserlerden hangisi Muzaffer Ozak’a ait değildir?

Cevaplar ;
A) Sîret-i Meryem
B) Envâru’l-Kulûb
C) İrşâd
D) Sôfiye Sohbetleri
E) Ziynetü’l Kulûb

Soru 8 : Muzaffer Ozak’la ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevaplar ;
A) Fatih Camii başimamı Mehmed Rasim Efendi’den Kur’ân-ı Kerîm ve tecvid dersleri aldı.
B) 70’li yıllarda Türkiye’nin sınırlarını aşıp Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD gibi birçok ülkeye ziyaretlerde bulunmuştur.
C) Beyazıt Camii’nde müezzin olarak görev yaptı.
D) Kapalı Çarşı’da sarraflıkla meşguldü.
E) Doğduğu yıl kazanılan bir zafer dolayısıyla Muzaffer adı verildi.

Soru 9 : Tasavvufun müzik kariyerini çok etkilediğini ve bu değişimin 1984’te Muzaffer Ozak ile tanışmasından sonra başladığını belirten müzisyen kimdir?

Cevaplar ;
A) Gökhan Özoğuz
B) Mazhar Alanson
C) Ahmet Özhan
D) Emel Sayın
E) Alaaddin Yavaşça

Soru 10 : Muzaffer Ozak’ın kabri nerededir?

Cevaplar ;
A) Sahrayıcedid Mezarlığı’nda.
B) Karacaahmet Mezarlığı’nda.
C) Nureddin Cerrahi Tekkesi’nde.
D) Eyüp Sultan Mezarlığı’nda.
E) Özbekler Tekkesi’nde.

Ad Soyad
Boş bırakmayınız.Geçerli bir ad soyad giriniz.
Mail
Boş bırakmayınız.Geçersiniz formatGeçerli bir mail adresi giriniz.
Telefon
Boş bırakmayınız.Geçerli bir telefon numarası giriniz.
Adres
Boş bırakmayınız.Geçerli bir ikamet adresi veriniz.