10 Soruda “Kemal Karpat” (Mart 2019)


Soru 1 : Kemal Karpat’la ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevaplar ;
A) 20 Şubat 2019’da elim bir trafik kazasında hayatını kaybetti.
B) Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü’nde aldı.
C) Yüksek lisansını Washington Üniversitesi Siyasi Bilimler’de tamamladı.
D) 2012 yılından itibaren Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü’nde Öğretim Üyeliği yaptı.
E) New York Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Bilimlerde doktorasını yaptı.

Soru 2 : Kemal Karpat nerede vefat etmiştir?

Cevaplar ;
A) Florida
B) Wisconsin
C) Teksas
D) Kaliforniya
E) Washington

Soru 3 : Emin Tanrıyar’ın sorularına cevaben Kemal Karpat’ın hayat hikayesini anlattığı kitap aşağıdakilerden hangisidir?

Cevaplar ;
A) Dünyayı Güzelleştirmek
B) Doğu-Batı Arasında Kemal Karpat
C) Eve Dönüş
D) Dağı Delen Irmak
E) Bulutları Delen Kartal

Soru 4 : Kemal Karpat’ın hakkında “100 sene unutulup her çeşit kötü söze maruz kaldıktan sonra birdenbire büyük ilgi toplamaya başladı.” “Cumhuriyet’in hazırlayıcısı.” Dediği, İslam’ın Siyasallaşması isimli kitabında onun dönemini anlattığı Osmanlı Padişahı kimdir?

Cevaplar ;
A) Abdulaziz
B) Abdulmecit
C) V. Mehmet Reşat
D) V. Murat
E) II. Abdulhamid

Soru 5 : Kemal Karpat “Balkanlara İslam’ı ilk getirenler dervişler, dedeler, sufiler ve babalardır.” Dedikten sonra Osmanlıdan önce Balkanlara ilk göç eden kişi olarak hakkında eser verdiği isim kimdir?

Cevaplar ;
A) Baba İlyas
B) Kaygusuz Abdal
C) Sarı Saltuk
D) Balım Sultan
E) Abdal Musa

Soru 6 : Aşağıdakilerden hangisi Kemal Karpat’ın aldığı ödüllerden birisi değildir?

Cevaplar ;
A) Türk Bilimler Akademisi Ödülü
B) Türk Dünyasına Hizmet Ödülü
C) TBMM Onur Ödülü
D) Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü
E) Wisconsin Üniversitesi Hilldale

Soru 7 : Aşağıdakilerden hangisi Kemal Karpat’ın görev yaptığı üniversitelerden birisi değildir?

Cevaplar ;
A) Harvard Üniversitesi
B) Montana Devlet Üniversitesi
C) Colombia Üniversitesi
D) Ezher Üniversitesi
E) New York Üniversitesi

Soru 8 : Aşağıdakilerden hangisi Kemal Karpat’ın görev aldığı kurumlardan birisi değildir?

Cevaplar ;
A) Wisconsin Üniversitesi Orta Asya Çalışmaları Programı’nın koordinatörlüğü
B) Wisconsin Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Bölüm Başkanlığı
C) Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
D) Türk Araştırmaları Kurumunun direktörlüğü
E) Orta Asya Çalışmaları Derneğinin kurucu başkanlığı

Soru 9 : Kemal Karpat aşağıdaki mezarlıklardan hangisine defnedilmiştir?

Cevaplar ;
A) Edirnekapı Şehitliği
B) Karacaahmet Mezarlığı
C) Merkez Efendi Mezarlığı
D) Yahya Efendi Mezarlığı
E) Fatih Camii Haziresi

Soru 10 : Aşağıdaki eserlerden hangisi Kemal Karpat’a ait değildir?

Cevaplar ;
A) Osmanlı Geçmişi ve Bugünün Türkiye’si
B) Osmanlı’da Ramazan Geleneği
C) Osmanlı’dan Günümüze Kimlik ve İdeoloji
D) Osmanlı’da Değişim Modernleşme ve Uluslaşma
E) Osmanlı’dan Günümüze Elitler ve Din

Ad Soyad
Boş bırakmayınız.Geçerli bir ad soyad giriniz.
Mail
Boş bırakmayınız.Geçersiniz formatGeçerli bir mail adresi giriniz.
Telefon
Boş bırakmayınız.Geçerli bir telefon numarası giriniz.
Adres
Boş bırakmayınız.Geçerli bir ikamet adresi veriniz.